Login

For at kunne benytte denne funktionalitet skal du bruge et login fra Danmarks Miljøportal eller en NemID medarbejdersignatur.

Vælg hvordan du ønsker at logge ind herunder:

Log ind med Danmarks Miljøportals brugerstyring, hvis du har et brugernavn og adgangskode

Login med DMP-Login

Log ind med virksomhedens NemID medarbejdersignatur

Login med Firma Nemid

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Miljøportalens support på support@miljoeportal.dk