KONTAKT HVEM STÅR BAG?FUNKTIONER
KONTAKT HVEM STÅR BAG?FUNKTIONER

Jordbasen er et landsdækkende online mødested

for aktører der ønsker at komme af med overskudsjord eller modtage overskudsjord

OM JORDBASEN

Jordbasen er et online mødested, som stilles gratis til rådighed af Danmarks Miljøportal med henblik på at fremme bæredygtig anvendelse af overskudsjord. Mødestedet har til hensigt at muliggøre effektiv udnyttelse af jord, så tæt på kilden som muligt.

ADGANG

Du kan se annoncer i Jordbasen uden login ved at klikke her.

For at kunne se kontaktoplysninger, oprette annoncer eller søgeagent, skal du dog bruge et login.

Du kan logge ind med Danmarks Miljøportals brugerstyring, hvis du har et brugernavn og en adgangskode. Du kan også logge ind med virksomhedens NemID medarbejdersignatur.

ANSVAR

Jordbasens brugere er selv ansvarlige for de annoncerede jordprojekter og kvaliteten af oplysningerne givet i annoncerne. Aftaler om udveksling af jordpartier mv. er på eget ansvar.

HJÆLP

Hent vejledning til brug af Jordbasen ved at klikke her.

Har du behov for hjælp til at få adgang vha. Danmarks Miljøportals login, kan du se mere her.

Ved driftsforstyrrelser kan du holde dig orienteret på Miljøportalens driftsstatus.

FUNKTIONER I JORDBASEN

 • Søg og find jordpartier Søg og find jordpartier

  Få er overblik over, hvilke jordpartier der udbydes inden for en valgt afstand.

  Se oplysninger om jordtype, klassifikation og kvalitet. Se kontaktoplysninger på den projektansvarlige.

 • Søg og find jordmodtager Søg og find jordmodtager

  Få et overblik over projekter, der efterspørger jordpartier. Se om din jord matcher kriterierne hos en jordmodtager indenfor en givet afstand.

  Se kontaktoplysninger på den projektansvarlige.

 • Opret søgeagent Opret søgeagent

  Opret en søgeagent, der automatisk sender dig en mail, når der er oprettet en annonce, der matcher dine indtastede søgekriterier.

 • Se og opret modtageanlæg Se og opret modtageanlæg

  Få vist placeringen af permanente jordmodtageanlæg og bliv linket videre til anlæggenes hjemmesider.

  Modtageanlæg kan selv oprette deres anlæg på Jordbasen ved at logge ind med virksomhedens NemID.

HVEM STÅR BAG?

Udviklingen af Jordbasen er sket i et partnerskab mellem Bygherreforeningen, DanskeRegioner, Danske Regioner, Bygherreforeningen og Danmarks Miljøportal.

Jordbasen driftes af Danmarks Miljøportal.

Danmarks Miljøportal er et samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet, KL og Danske Regioner. Samarbejdets formål er at samle miljødata ét sted, skabe digitale løsninger til forvaltning af Danmarks miljø og formidle miljødata til myndigheder og offentlighed.

Du kan læse mere om Danmarks Miljøportal på miljoeportal.dk.

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål vedrørende Jordbasen, er du velkommen til at kontakte os.

Danmarks Miljøportal
Rentemestervej 8, 2. sal
2400 København NV
T: 7254 5454
E: support@miljoeportal.dk
CVR: 29776938